Výrobci

Kompletní nabídka sortimentu značky ISOVER zahrnuje stávající produkty z čedičové vlny, skelné vlny, extrudovaného polystyrenu XPS a také kvalitní izolační produkty z expandovaného polystyrenu EPS. Vedle tradičních výrobků pro izolace podlah, příček, stěn, fasád, stropů, podhledů, plochých a šikmých střech či potrubních rozvodů zahrnuje nabídka také unikátní fólie Isover VARIO® s proměnnou hodnotou ekvivalentní difuzní tloušťky sd, lepicí a těsnicí pásky, tmely apod. Materiály Isover jsou určeny nejen pro tepelnou izolaci budov, ale slouží také jako ochrana před hlukem a případně i přispívají ke zvýšené požární odolnosti objektů a rozličných technických a technologických zařízení a prvků. Izolační materiály z minerálních vláken i polystyrenu velmi významně přispívají ke snižování energetické náročnosti budov, a tím i celkové produkce škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Díky své kvalitě a vysokým tepelně technickým parametrům jsou klíčovými prvky pro nízkoenergetický a pasivní způsob bydlení. Výrobky jsou zařazeny do dotačního programu Nová zelená úsporám.

Výběr z nabídky ISOVER

Isover FLORA

Popis Lambda λD = 0,037 Wm-1K-1 Isover FLORA jsou substrátové desky, které plně, nebo částečně nahrazují substrát v konstrukcích vegetačních střech. Jsou lehké a vzdušné, kromě ozeleňování novostaveb jsou vhodné i pro rekonstrukce. Mají výbornou…

Isover INTENSE

Popis Lambda λD = 0,035 Wm-1K-1 Isover Intense jsou zpevněné desky, které se používají jako vyztužující vrstva nad panely FLORA v místech častějšího provozu. Díky jejich výborné hydroakumulaci a vysoké pevnosti v tlaku jsou vhodné i jako spodní vrstva…

Isover KŘÍŽ EPS

Popis Izolační nosný kříž z EPS pro systémovou skladbu Isover STEPcross složený ze dvou dílů 500 x 100 mm. Spotřeba je 0,75 ks/m2.

Isover LAM 30

Popis Lambda λD = 0,040 Wm-1K-1 Velkoformátové lamely z čedičových vláken Isover LAM 30 jsou určeny do souvrství plochých střech, vždy jako spodní vrstva. Mají základní minimální pevnost 30 kPa. Oproti deskám s podélnou orientací vláken jsou výrazně…

Isover LAM 50

Čedičová vata Isover LAM 50 je materiál s vysokou požární odolností, který je určený pro zateplování plochých střech. Poptávejte materiál u nás.

Isover LAM 70

Popis Lambda λD = 0,042 Wm-1K-1 Nová generace izolantů z minerální vlny pro podkaldní vrstvy tepelněizolačního souvrství plochých střech z kolmo orientovaných vláken s vysokým pružinovým efektem.

Videa

Poptejte nás