FASROCK LL
Lamelová deska z kamenné vlny pro fasády

Lamelová fasádní deska s kolmými vlákny určena pro vnější kontaktní zateplovací systémy ETICS. Předností rychlá montáž.

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti je 0,041 W.m-1.K-1. Zvýšená mechanická odolnost izolace proti tlaku

Poptejte nás