Hydroizolace

Za hydroizolaci považujeme takové opatření, které zabraňuje vnikání vody ve všech skupenstvích do stavební konstrukce a do vnitřních prostorů stavebního objektu, anebo ve specifických stavbách, ze stavebního objektu do vnějšího prostoru (žumpa, vodojem).

Zabýváme se

Izolací plochých a šikmých střech

  • novostavby
  • sanace dožilých střech
  • prodloužení životnosti

Pracujeme prakticky se všemi dostupnými technologiemi – modifikované asfaltové pásy, folie PVC. Progresivní metodou u sanací střech je mechanické kotvení systémů. V tomto směru zabezpečujeme pro zákazníka návrh intenzity plošného kotvení.

Hydroizolací základů a staveb

  • Hydroizolace proti tlakové vodě

Modifikované pásy navrhujeme minimálně ve dvou vrstvách. V případě založení stavby pod hladinou spodní stavby doporučujeme použití tří vrstev.
U folií z PVC lze použít jednovrstvý systém o tloušťce 2mm se zdvojením folie u koutů rohů.

  • Hydroizolace proti zemní vlhkosti

Zde postačí použít modifikovaný pás v jedné vrstvě, či folii PVC o tloušťce 0,8-1,5mm. Je však třeba zvážit, zda je základová deska nad nebo pod terénem. Potom má vliv na použití technologie stékající dešťová voda.

Hydroizolací balkonů a teras

  • Odizolování balkonů a teras z PVC folií s různorodou povrchovou úpravou

Hydroizolací vodních nádrží a jezírek

  • K hydroizolaci domácích jezírek (zahradní jezírka, koupací nádrže, bazény, požární nádrže, izolace rybníků atd.) používáme převážně PVC folie s UV stabilizací. Jednotlivé pásy jezírkové fólie se svařují do jakéhokoliv požadovaného rozměru a to přímo na místě, nebo jako plachta dle zadaných rozměrů.
  • Jezírková fólie dokonale brání ztrátám vody průsakem, má výbornou průtažnost, je přizpůsobivá členitosti podkladu a odolná proti prorůstání kořínků rostlin.
  • Ke snížení rizika proražení jezírkové fólie se podkládá geotextilií různých gramáží.