Foukaná izolace

Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS

CLIMATIZER PLUS, je 100% ekologická foukaná, tepelná, akustická izolace chráněna protipožárními látkami, přidavky proti plísni, hnilobě, hlodavcům, hmyzu a jiným škůdcům. Izolační hmota na bázi celulózy s nesporně lepšími, tepelně technickymi vlastnostmi, než izolace na bázi minerálních a skleněných vláken. Unikátní je také způsobu aplikace, při které nedochází ke vzniku tzv. TEPELNÝCH MOSTŮ.

Vlastnosti

foukaná izolace - teplotní odolnost

Tepeně izolační vlastnosti CLIMATIZERUPLUS, jsou o téměř 40% vyšší, než u izolacína bázi minerálních a skleněných vláken. Po zafoukání hmoty vlákna zplstnatí do izolační matrace beze spár (naprostí eliminace vzniku tepelných mostů).

 • Umožňuje vyplnit i nejužší spáry a štěrbiny
 • Zpožďuje ohřev vnitřku budovy zvenku cd = 1907 J/kg.K
 • Působí regulačně na pokojové klima
 • Má vynikající, protipožární vlastnosti (nedochází k šíření plamene po povrchu)

Aplikace CLIMATIZERU PLUS

foukaná izolace - způsob aplikace

Izolace CLIMATIZER PLUS, je aplikována, speciálníni, průmyslovými fukary. Aplikační stroj uspořádává ceulózová vlákna tak, že je izolovaný prostor naprosto dokonale a rovnoměrně vyplněn.

 • Spolehlivě zaizoluje i úzké a obtížně dostupné prostory
 • Nepravidelné hrany, či zakřivení nezpůsobují při aplikaci žádný problém

Oblast použití

foukaná izolace - prostor před zateplením

CLIMATIZER PLUS je vhodný do všech typů staveb. Do běžných domů, nízkoenergetických, pasivních, movostaveb i rekonstrukcí, do obytných domů, bytových domů, výrobních hal, škol atd. Lze ho zafoukat na rovný podklad, stejně jako do připravené dutiny.

 • Podlahy
 • Vnitřní příčky
 • Snížené podhledy
 • Stropní konstrukce
 • Půdní prostory
 • Šikmé střechy

Výhody

foukaná izolace - doprava na místo

 • Žádné odřezky
 • Materiál pro jakékoliv použití a všechny tloušťky izolace
 • Žádné vícevrstvé pokládání
 • Rychlé zpracování
 • Cena
 • Není toxický
 • Neobsahuje formaldehyd
 • Není abrazivní
 • Nezpůsobuje podráždění pokožky
 • Není korozivní
 • λ = 0,035 W/m.K (laboratorní) 0,039 W/m.K (provozní)

 
 

Foukaná izolace Climaglass® – skelná vata

CLIMAGLASS – Y je foukaná izolace na bázi skelného vlákna, která má výborné tepelně technické vlastnosti. Přípona – Y je odvozena od žluté barvy produktu (anglicky yellow). Tato izolace je vyrobená metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad. CLIMAGLASS – Y má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a navíc snadno propouští vodní páru.

Vlastnosti

 • součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W/m.K
 • objemová hmotnost pro stropy – volné foukání: 25 – 34 kg/m3
 • objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí: 25 – 60 kg/m3
 • reakce na oheň A1
 • index šíření plamene is = 0,00 mm/min
 • snadná propustnost pro vodní páru – μ = 1,1

Technický list je ke stažení na tomto odkazu – PDF – 668 KB.

Aplikace

Aplikace je velmi pohodlná - nevznikají při ní žádné odřezky ani jiný odpad, foukání je rychlé a materiál se snadno přesouvá. Pokud je izolace aplikována do dutiny, je třeba přesně dodržet pokyny výrobce ohledně přesné objemové hmotnost. Při správné aplikaci se materiál ani po mnoha letech nesesedne.

Oblast využití

Výrobek Climaglass-Y je určen pro stavební tepelné a akustické izolace vnějších i vnitřních konstrukcí, jako jsou šikmé střechy, podkroví, podlahy mezi trámy, dělicí stěny, podhledy atd. Aplikace se provádí za sucha za pomoci strojního zařízení a lze ji realizovat tzv. volným foukáním (například půdy) nebo častějším tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Climaglass-Y umožňuje izolovat bez spár a kvalitně izolovat i komplikovaná a těžko dostupná místa.

Výhody

 • nízká objemová hmotnost
 • nejvyšší třída reakce na oheň A1
 • nízký difusní odpor (již zmíněná snadná propustnost pro vodní páru)
 • schopnost dokonale vyplnit prostor až do nejmenších detailů stavby
 • možnost aplikovat izolaci v libovolné tloušťce v rozmezí od 6 do 60 cm
 • elastické vlákno navíc pohlcuje hluk
 • speciální komprimované balení a zdravotní nezávadnost výrobku

 
 

Foukaná minerální izolace CLIMASTONE

foukaná minerální vlna (granulát), originální finální výrobek, rozvlákněná směs hornin a dalších přísad, izolace je hydrofobizovaná

Oblast použití

 • použití pro zateplení stropu, podlahy, podkroví, střechy, stěny nebo příčky
 • vhodné pro konstrukce oddělující požární úseky, protipožární stěny, podhledy prostor s vysokým počtem shromažďovaných osob,
 • nouzové a únikové východy, instalační a kabelové šachty, atd.
 • nezaměňovat se skelným vláknem!

Vlastnosti

 • součinitel tepelné vodivosti: λ = 0,036 – 0,041 W/m.K (dle objemové hmotnosti izolace)
 • objemová hmotnost izolace: 40 – 130 kg/m3 (dle použití)
 • faktor difúzního odporu: μ = 1,1 – 2 (difúzně otevřená izolace)
 • třída reakce na oheň: A1 (ČSN EN 13501-1)
 • šíření plamene = 0,00 mm / min
 • třída sesednutí: S1 neměřitelné (≤ 1)
 • maximální teplota použití = 200oC
 • teplota tání minerálního vlákna: tt = 1000oC
 • technický list ke stažení

ŽÁDNÁ IZOLACE VE TVARU DESKY NEBO ROHOŽE, NENÍ SCHOPNÁ TAK DOKONALE VYPLNIT IZOLOVANÝ PROSTOR, JAKO FOUKANÁ IZOLACE.