Foukaná izolace

Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS

CLIMATIZER PLUS, je 100% ekologická foukaná, tepelná, akustická izolace chráněna protipožárními látkami, přidavky proti plísni, hnilobě, hlodavcům, hmyzu a jiným škůdcům. Izolační hmota na bázi celulózy s nesporně lepšími, tepelně technickymi vlastnostmi, než izolace na bázi minerálních a skleněných vláken. Unikátní je také způsobu aplikace, při které nedochází ke vzniku tzv. TEPELNÝCH MOSTŮ.


Vlastnosti

foukaná izolace - teplotní odolnost

Tepeně izolační vlastnosti CLIMATIZERUPLUS, jsou o téměř 40% vyšší, než u izolacína bázi minerálních a skleněných vláken. Po zafoukání hmoty vlákna zplstnatí do izolační matrace beze spár (naprostí eliminace vzniku tepelných mostů).

 • Umožňuje vyplnit i nejužší spáry a štěrbiny
 • Zpožďuje ohřev vnitřku budovy zvenku cd = 1907 J/kg.K
 • Působí regulačně na pokojové klima
 • Má vynikající, protipožární vlastnosti (nedochází k šíření plamene po povrchu)

Aplikace CLIMATIZERU PLUS

foukaná izolace - způsob aplikace

Izolace CLIMATIZER PLUS, je aplikována, speciálníni, průmyslovými fukary. Aplikační stroj uspořádává ceulózová vlákna tak, že je izolovaný prostor naprosto dokonale a rovnoměrně vyplněn.

 • Spolehlivě zaizoluje i úzké a obtížně dostupné prostory
 • Nepravidelné hrany, či zakřivení nezpůsobují při aplikaci žádný problém

Oblast použití

foukaná izolace - prostor před zateplením

CLIMATIZER PLUS je vhodný do všech typů staveb. Do běžných domů, nízkoenergetických, pasivních, movostaveb i rekonstrukcí, do obytných domů, bytových domů, výrobních hal, škol atd. Lze ho zafoukat na rovný podklad, stejně jako do připravené dutiny.

 • Podlahy
 • Vnitřní příčky
 • Snížené podhledy
 • Stropní konstrukce
 • Půdní prostory
 • Šikmé střechy

Výhody

foukaná izolace - doprava na místo

 • Žádné odřezky
 • Materiál pro jakékoliv použití a všechny tloušťky izolace
 • Žádné vícevrstvé pokládání
 • Rychlé zpracování
 • Cena
 • Není toxický
 • Neobsahuje formaldehyd
 • Není abrazivní
 • Nezpůsobuje podráždění pokožky
 • Není korozivní
 • λ = 0,035 W/m.K (laboratorní) 0,039 W/m.K (provozní)

ŽÁDNÁ IZOLACE VE TVARU DESKY NEBO ROHOŽE, NENÍ SCHOPNÁ TAK DOKONALE VYPLNIT IZOLOVANÝ PROSTOR, JAKO FOUKANÁ IZOLACE.